-Во многу од изјавите се слушнаа приоритетите, визии кои се совпаѓаат со оние што ги почна привремената влада, како во однос на трошењето јавни средства, здравствената заштита, така и во образованието, бизнисот и нејзината поддршка, рече Јанев.