Никој не ви е виновен. Ниту јас ниту било кој друг.
Сами си ги вративте со вашето цирузантско владеење.
И ќе го јадете бајги. Така се шепоти.